Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Kakovost

Izjava politike kakovosti

Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca s svojo trajnostno in družbeno odgovorno naravnanostjo zagotavlja kakovostne storitve zdravstvene obravnave; v ospredju je osredotočenost na pacienta, ki je aktivno vključen v proces obravnave. Z vzpostavitvijo sistema izboljševanja kakovosti in varnosti se zdravstvena oskrba prebivalstva še krepi, postaja bolj kakovostna, varna in dostopna.

Z izvajanjem aktivnosti v skladu z veljavno regulativo, profesionalno skrbnostjo, zahtevami standarda ISO 9001 ter drugih mednarodnih akreditacijskih standardov za zdravstvene organizacije, politiko nenehnih izboljšav ter po meri zahtev uporabnikov storitev se vzdržuje zaupanje odjemalcev storitev, kakovostne in varne storitve ter varno delovno okolje za vse zaposlene.

Storitve se izvajajo profesionalno, nepristransko, etično in na podlagi naših vrednot, poslanstva in vizije. Tako se gradi kultura kakovosti in varnosti pri zaposlenih ter pri uporabnikih storitev.

Vrednote v bolnišnici temeljijo na:

 • strokovnosti,
 • profesionalnosti in etičnosti,
 • zavezanosti uporabnikom,
 • timskemu delu in prenosu informacij,
 • pripadnosti bolnišnici,
 • optimizaciji procesov.

Poslanstvo bolnišnice

Bolnišnica je usposobljena in izvaja storitve sekundarne zdravstvene dejavnosti za potrebe prebivalstva celotne Goriške regije in širše. Osnovno poslanstvo je zagotavljati in izvajati visokokakovostno raven zdravstvenih storitev, izboljšati zdravje in kakovost življenja uporabnikov storitev, vzgajati in usposabljati nove generacije strokovnjakov za ohranitev in razvoj zdravstvene dejavnosti na Goriškem ter s spodbujanjem raziskovalne dejavnosti prispevati k razvoju medicinske stroke.

Vizija bolnišnice

Želimo postati sodobna, visoko strokovna in poslovno uspešna bolnišnica, ki bo v slovenskem in čezmejnem prostoru prepoznavna po odličnosti, kakovosti in razvojni naravnanosti. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

Poslovnik kakovosti

V Splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca se dnevno zavedamo pomena kakovosti izvedenih procesov, saj so rezultat uspešnosti delovanja. Skladno s smernicami Ministrstva za zdravje o uvajanju kakovosti v slovenske bolnišnice smo vzpostavili dokumentiran sistem spremljanja kakovosti. Obvezni kazalniki kakovosti, ki jih spremljamo, so:

 • varnostni odkloni v povezavi s pacienti,
 • odkloni v povezavi z zaposlenimi,
 • pooperativna tromboembolija,
 • okužba kirurške rane,
 • kolonizacije z večkratno odpornimi bakterijami (VOB) v bolnišnici,
 • higiena rok,
 • nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi),
 • absentizem zaposlenih,
 • število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic,
 • bolnišnična smrtnost zaradi možganske kapi,
 • bolnišnična smrtnost zaradi akutnega miokardnega infarkta (AMI).

Kazalniki kakovosti

Leto 2024

Leto 2023

Leto 2022

Leto 2021

Leto 2020

Leto 2019

Leto 2018

Leto 2017

Leto 2016

Leto 2015

Leto 2014

Leto 2013

Leto 2012

Leto 2011

Procesni kazalniki

Procesni kazalniki 2019:

Procesni kazalniki 2018:

Enkratni dodatni program

Kazalniki za spremljanje učinkovitosti izvedbe enkratnega dodatnega programa:

 Podatki o realizaciji EDP programa:

Začetki razvijanja kliničnih poti v Sloveniji segajo v leto 2002. Klinična pot opisuje običajni način zdravljenja za posamezne vrste bolezni. Uvedba kliničnih poti lahko zmanjša število napak pri zdravljenju, spodbuja večdisciplinarno skupinsko delo ter ponuja dobro osnovo za boljše obveščanje bolnikov in njihovih svojcev v obravnavi, ki jo lahko upravičeno pričakujejo.
Klinična pot obsega celotno obravnavo bolnika od vstopa v zdravstveni sistem, do izstopa iz njega, pod vodstvom celotnega večdisciplinarnega zdravstvenega tima.

Seznam kliničnih poti v SB Nova Gorica

Zap. št.

Naslov

Izdaja

1.

Operativna korekcija nosne pregrade

01

2.

Obravnava ORL pacienta v EOP

01

3.

Skutni koronarni sindrom (AKS)

01

4.

Medikamentozna prekinitev nosečnosti

01

5.

Aplikacija botulinum toksina pri pacientkah s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem

01

6.

Radiološki intervencijski poseg v dnevni bolnišnici

01

7.

Postopek obravnave umrlega

02

8.

Operativni poseg v dnevni bolnišnici

01

9.

Transfuzija krvni in krvnih pripravkov

02

10.

Presejalna (screening) diagnostika raka dojk

01

11.

Obravnava pacienta z varikoznimi venami (PVV) na spodnjih okončinah

01

12. Priprava pacienta na operacijo arteriovenske fistule

01

13.

Obravnava starostnika z izoliranim zlomom priksimalnega dela stegnenice

01

14.

Obravnava bolnika z ishemično možgansko kapjo

01

15.

Mali operativni posegi na ginekološkem oddelku - enodnevna hospitalizacija

01

16.

Postopek pri operaciji karcinoma dojke po metodi biopsije varovane bezgavke

01

17.

Potek dela v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje

01

18.

Zdravljenje pljučnice v pediatrični službi

01

19.

Nadzor kolonizacije MRSA pri sprejemu pacienta na bolniški oddelek

01

20.

Odstranitev ali zmanjšanje nebnic, odstranitev žrelnice in vstavitev ušesnih cevk

01

21.

Obravnava pacienta z deseminiranim plazmacitomom

01

22.

Obravnava pacienta s sumom na krvavitev iz zgornjega prebavnega trakta

01

 

V splošni bolnišnici Dr. Franca Derganca Nova Gorica si prizadevamo za nenehno izboljševanje kakovosti naših storitev. Zadovoljstvo pacientov je eden izmed kazalnikov stopnje kakovosti v zdravstveni organizaciji. Poznavanje in spremljanje zadovoljstva pa nam je v pomoč pri načrtovanju izboljšav delovnih procesov.

Merjenje zadovoljstva omogoča pacientom izraziti svoje mnenje, podati predloge za izboljšave ter tako vplivati na zdravstveno oskrbo.

S tem namenom v bolnišnici sistematično spremljamo zadovoljtvo pacientov z uporabo namenskih vprašalnikov, rezultate pa si lahko ogledate tukaj:

Poročila: