Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000
odpri iskalnik po strani

Javna naročila

Javna naročila  Evidenčni postopki

 

Kontaktni podatki za javna naročila:

E-naslov: 
Telefon: +386 (0)5 330 1580, +386 (0)5 330 1582

Obvestila ponudnikov

Ponudnike naprošamo, da vsa obvestila, ki se nanašajo na postopke javnih naročil, ki so v teku oz. že zaključeni, posredujejo na e-naslov: .

Pri posredovanju obvestil je potrebno obvezno navesti naročnikovo številko javnega naročila, na katerega se obvestilo nanaša. V kolikor se obvestilo nanaša na določen artikel, je potrebno v obvestilu navesti naročnikovo številko artikla.

Prav tako ponudnike naprošamo, da vse spremembe o nazivu podjetja, zamenjavi zakonitega zastopnika, spremembi e-naslova... ažurno sporočate na e-naslov: , saj se bomo le na tak način lahko izognili morebitnim nevšečnostim.

Potrjevanje referenčnih potrdil

Pri naslavljanju zahtevkov za potrditev referenčnih potrdil naprošamo, da kliknete na to povezavo. Referenčno potrdilo, za katerega želite potrditev izpolnjeno posredujte v prilogi. Zahtevke za potrditev referenčnih potrdil, ki ne bodo vsebovali vseh relevantnih podatkov, zlasti številke in vrednosti okvirnih sporazumov/pogodb, bomo zavrnili.

Vpogledi v ponudbe

Pri naslavljanju zahtevkov za vpogled v druge ponudbe naprošamo, da zahteve pošiljate izključno na e-naslov: . Zahtevek mora biti opremljen tako, da bo iz njega razviden razlog vpogleda.

Naročnik bo presodil upravičenost zahteve po vpogledu v ponudbe. V primeru upravičene zahteve bo naročnik omogočil vpogled v ponudbo, v rokih in na način kot je opredeljeno v trenutno veljavni zakonodaji.

Razno

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (v nadaljevanju: ZJN-3) mora naročnik poslati v objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 eurov,
2. v primeru naročanja gradenj: 40.000 eurov.
3. V primeru socialnih in drugih posebnih storitev: 750.000 eurov

V Splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica tudi za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, izdajamo povpraševanja potencialnim ponudnikom in povabilo objavimo na naši spletni strani v rubriki: Postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo.

Veselimo se sodelovanja z vami.