Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Javna naročila

Javna naročila  Evidenčni postopki

 

Kontaktni podatki za javna naročila:

E-naslov: 
Telefon: +386 (0)5 330 1580, +386 (0)5 330 1582

Obvestila ponudnikov

Ponudnike naprošamo, da vsa obvestila, ki se nanašajo na postopke javnih naročil, ki so v teku oz. že zaključeni, posredujejo na e-naslov: .

Pri posredovanju obvestil je potrebno obvezno navesti naročnikovo številko javnega naročila, na katerega se obvestilo nanaša. V kolikor se obvestilo nanaša na določen artikel, je potrebno v obvestilu navesti naročnikovo številko artikla.

Prav tako ponudnike naprošamo, da vse spremembe o nazivu podjetja, zamenjavi zakonitega zastopnika, spremembi e-naslova... ažurno sporočate na e-naslov: , saj se bomo le na tak način lahko izognili morebitnim nevšečnostim.

Potrjevanje referenčnih potrdil

Pri naslavljanju zahtevkov za potrditev referenčnih potrdil naprošamo, da kliknete na to povezavo. Referenčno potrdilo, za katerega želite potrditev izpolnjeno posredujte v prilogi. Zahtevke za potrditev referenčnih potrdil, ki ne bodo vsebovali vseh relevantnih podatkov, zlasti številke in vrednosti okvirnih sporazumov/pogodb, bomo zavrnili.

Vpogledi v ponudbe

Pri naslavljanju zahtevkov za vpogled v druge ponudbe naprošamo, da zahteve pošiljate izključno na e-naslov: . Zahtevek mora biti opremljen tako, da bo iz njega razviden razlog vpogleda.

Naročnik bo presodil upravičenost zahteve po vpogledu v ponudbe. V primeru upravičene zahteve bo naročnik omogočil vpogled v ponudbo, v rokih in na način kot je opredeljeno v trenutno veljavni zakonodaji.

Razno

Skladno z določilom 1. odst. 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) (v nadaljevanju: ZJN-3) mora naročnik poslati v objavo portalu javnih naročil naročila, katerih vrednost je brez DDV enaka ali večja od naslednjih vrednosti:
1. v primeru naročanja blaga in storitev: 20.000 eurov,
2. v primeru naročanja gradenj: 40.000 eurov.
3. V primeru socialnih in drugih posebnih storitev: 750.000 eurov

V Splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica tudi za naročila pod mejnimi vrednostmi za objavo, izdajamo povpraševanja potencialnim ponudnikom in povabilo objavimo na naši spletni strani v rubriki: Postopki povpraševanj pod mejnimi vrednostmi za objavo.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Režim vstopa poslovnih obiskovalcev v SB Nova Gorica

Z namenom izboljšanja delovnih procesov, učinkovitejšega upravljanja s časom ter predvsem dviga varnosti pacientov, zaposlenih in obiskovalcev v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca uvajamo spremembe na področju vstopa v objekte bolnišnice.

V bolnišnico dnevno prihaja večje število pacientov, njihovih svojcev in obiskovalcev, prav tako pa tudi predstavnikov poslovnih partnerjev, vzdrževalcev, serviserjev, dostavljavcev blaga,… Z namenom vzpostavitve sledljivosti obiskovalcev in posledično dviga stopnje varnosti tako naših pacientov kot tudi zaposlenih uvajamo nov režim gibanja poslovnih obiskovalcev.

Poslovne partnerje vljudno naprošamo, da se za vsak obisk v bolnišnici prehodno dogovorite za termin obiska. Ob prihodu v bolnišnico se registrirate pri receptorju ob glavnem vhodu v bolnišnico, kjer boste za čas obiska prejeli identifikacijsko kartico z napisom »obiskovalec«. Kartico morate nositi na vidnem mestu ves čas obiska.  Oseba v SB Nova Gorica, s katero ste dogovorjeni za obisk bolnišnice, bo o vašem načrtovanem obisku (npr. sestanek, predstavitev, izvedba dobave, servisa ali druge storitve,…) predhodno obvestila receptorja. Ob obisku v SB Nova Gorica vas tako prosimo, da se ustavite pri receptorju ter mu pokažete ustrezni identifikacijski dokument. Receptor bo o vašem prihodu obvestil osebo, ki vas pričakuje. Gibanje poslovnih partnerjev po prostorih SB Nova Gorica je dovoljeno izključno ob spremstvu oziroma vedenju osebe v SB Nova Gorica, s katero ste dogovorjeni za obiskProsimo vas, da po končanem obisku kartico vrnete receptorju.

Za poslovne partnerje, katerih zaposleni redno (dnevno/tedensko) prihajajo v bolnišnico zaradi dostave materiala boste zanje prejeli stalne identifikacijske kartice z oznako vašega podjetja. Zato vas prosimo, da nam na do najkasneje 20.2.2024 na e-naslov: sporočite potrebno število identifikacijskih kartic za vaše zaposlene. Kartice prevzamejo pri receptorju na informacijah ob glavnem vhodu v bolnišnico.

Nov režim bo pričel veljati dne 1. 3. 2024.