Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Najpogostejša vprašanja

V naši bolnišnici vam želimo zagotoviti jasne in informativne odgovore, ki vam bodo pomagali pri sprejemu v bolnišnico, pregledu v eni izmed naših ambulant ali obisku bližnjih. Spodaj boste našli odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja, vendar pa smo vedno na voljo tudi za dodatna pojasnila.

Predmeti in pripomočki za osebno rabo
Bolniku se ob sprejemu v bolnišnico izroči v uporabo praviloma pižama in halja.

Bolnik v času bivanja v bolnišnici lahko uporablja svoje predmete za osebno uporabo:

 • predmete za osebno higieno (zobno ščetko in zobno pasto, milo, glavnik, ogledalo, brivnik, papirnate robčke, po potrebi škatlico za zobno protezo in pribor za njeno čiščenje,...),
 • copate, kratke nogavice, trenerko,
 • na lastno željo lahko bolnik uporablja svojo spalno srajco ali pižamo, haljo in brisače, pod pogojem, da sam poskrbi za njihovo pranje (npr. jih v pranje izroči svojcem),
 • medicinske pripomočke (slušni aparat, bergle, hojca, invalidski voziček,...), ki naj se jih ob sprejemu označi z nalepko, imenom in priimkom ali kakšno drugo oznako, ki bo onemogočala zamenjavo z bolnišničnimi medicinskimi pripomočki.

Ob sprejemu v bolnišnico se vsi navedeni predmeti zapišejo v obrazec "Seznam obleke in druge bolnikove lastnine", ki ga pacient podpiše.

Vrednostna lastnina, predmeti in denar
Prosimo vas, da v bolnišnico ne prinašate večjih količin denarja in ostale vrednostne lastnine.

Osebje bolnišnice ne prevzema odgovornosti za izgubljeno ali ukradeno lastnino ali denar.
Svojo osebno lastnino med bivanjem v bolnišnici hranite pri sebi. Odgovornost zanjo prevzemate sami.

Bolnišnica odgovarja samo za tiste predmete, ki jih pacient bolnišnici preda v hrambo in varstvo zaposlenemu bolnišnice oz. predmete, ki se hranijo v sefu bolnišnice.

Prehrana v bolnišnici je prilagojena potrebam in zdravstvenemu stanju bolnika, zato je prinašanje hrane bolnikom praviloma prepovedano.

Dietno hrano bolniku predpiše zdravnik. Če bolnik nima predpisane posebne diete, mu smejo obiskovalci prinašati hrano samo po predhodnem dovoljenju lečečega zdravnika.

V primeru posebnih želja ali problemov pri sestavi jedilnika bolnika (npr. alergija na hrano, že predpisana dieta, vegatarijanski način prehranjevanja,...) se je potrebno dogovoriti z lečečim zdravnikom, dietetikom ali o tem obvestiti medicinsko sestro v službi oziroma na oddelku.

Obroke hrane bomo v bolnišnici postregli v bolniški sobi praviloma v času:

 • zajtrk od 8:15 do 9:15
 • kosilo od 12:00 do 13:15
 • malico od 15:30 do 16:30 (v okviru predpisane diete)
 • večerjo od 18:00 do 19:15

V tem času morajo biti bolniki v bolniški sobi.

Med zdravljenjem odsvetujemo kajenje, ki je po določilih Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI) v bolnišnici tudi sicer prepovedano.

Prepoved velja brez izjeme za vse prostore v bolnišnici. Prepoved velja tudi na vsem bolnišničnem teritoriju/funcionalnem zemljišču bolnišnice (park, travniki,...), razen na mestih, kjer se nahajajo stacionarni pepelniki.

Prav tako ni dovoljeno vnašanje in uživanje alkoholnih pijač ter drugih prepovedanih psiho-aktivnih substanc.

Zaposleni bolnišnice lahko obiskovalcem in bolnikom odvzamejo alkoholne pijače, ki jim jih vrnejo ob končanem obisku oziroma pri odpustu bolnika iz bolnišnice.

Zaposleni bolnišnice, ki pri bolniku ali obiskovalcu ugotovi prisotnost drugih prepovedanih psiho-aktivnih substanc, nemudoma pokliče policijo.

Bolnik naj se največ časa zadržuje v bolniški sobi in naj ne hodi po bolnišnici v času, ko bi lahko bolnike motil pri počitku in miru ter zaposlene bolnišnice pri delu.

O odhodu iz službe ali oddelka, kjer se zdravi, mora bolnik vsakokrat obvestiti medicinsko sestro, enako mora bolnik obvestiti medicinsko sestro o odhodu iz bolnišnične stavbe v bolnišnični park.

Bolniki se lahko sprehajajo le v neposredni okolici bolnišnice, zato odhodi izven bolnišničnega teritorija/funkcionalnih prostorov bolnišnice bolnikom niso dovoljeni.

Vsem bolnikom je kot del zdravljenja potreben in zagotovljen počitek. Čas med 21:00 uro in 6:00 uro je namenjen počitku, zato mora biti v tem času v bolnišnici mir.

Vhodna vrata bolnišnice so zaklenjena med 22:00 uro in 6:00 uro.

Bolniki, ki nimajo predpisanega strogega mirovanja, morajo biti v bolniški sobi v času:

 • zdravniških vizit,
 • merjenja temperature in opravljanja zdravstvene nege,
 • pregledov in preiskav,
 • ter razdeljevanja hrane in zdravil.

V vseh službah oziroma oddelkih je v dnevnih prostorih bolnišnice na voljo televizijski sprejemnik. Televizijski sprejemnik je na voljo le v nekaterih bolniških sobah na oddelku za ginekologijo ter na oddelku za neakutno bolnišnično obravnavo.

Pošto prejmete v bolniško sobo, oddajate pa v poštni nabiralnik, ki se nahaja ob vhodu v kletne prostore glavne stavbe bolnišnice ter ob vhodu v staro stavbo bolnišnice.

Avtomati za kavo, druge tople in hladne napitke ter manjše prigrizke so na polikliniki in v kleti glavne stavbe bolnišnice ter v stari stavbi bolnišnice na lokaciji v Šempetru pri Gorici ter na Oddelku za invalidno mladino v Stari Gori.

Bolnišnica ima kapelo, v kateri se izvajajo maše in druge verske aktivnosti po urniku, objavljenem na vratih kapele. Ta prostor je tudi sicer na razpolago za bolnike in njihove svojce.

Željo po obisku duhovnika v bolniški sobi bolniki sporočijo zaposlenemu bolnišnice v službi oziroma na oddelku, kjer se zdravijo.

Na željo bolnika ali svojcev zaposleni bolnišnice omogočijo tudi obisk duhovnika katere koli veroizpovedi.

Po bolniških sobah in drugih bolnišničnih prostorih je prepovedano fotografiranje. Izjemoma je dovoljeno fotografiranje v porodnišnici.

Prav tako so prepovedani tudi selfiji.

V bolnišnici je prepovedano igrati karte za denar in druge igre na srečo.

Prinašanje lončnic in rezanega cvetja iz higienskih razlogov ni dovoljeno, je pa v bolnišnični sobi dovoljeno imeti tudi kak predmet, ki je bolniku pri srcu, vendar v okviru možnosti, saj je prostor v bolniških sobah omejen.

Imenik sodnih tolmačev v Republiki Sloveniji z njihovimi kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje in si ga lahko ogledate na povezavi.