Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Naročanje

Naročanje je ključni del organizacije zdravstvenega sistema, ki omogoča usklajevanje in dostopnost zdravstvenih storitev za vse. Ta proces je nujen za zagotavljanje učinkovite in usmerjene zdravstvene oskrbe ter minimiziranje čakalnih vrst.
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica omogoča naročanje na pregled ali poseg na več načinov, izberite tistega, ki vam najbolj ustreza.

Čakalne dobe vseh storitev, ki jih izvajamo v naši bolnišnici.

Čakalne dobe

Čakalne dobe v SB Nova Gorica na dan 1.7.2024

Čakalne dobe pri vseh izvajalcih v Sloveniji.

Nacionalne čakalne dobe

Poročilo nacionalnih čakalnih dob

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarni in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in strokovnimi kriteriji, kot veljajo danes za izdane papirnate zelene napotnice.

V kolikor je za določeno zdravstveno storitev omogočeno elektronsko naročanje, se pacient lahko naroči na enega izmed naslednjih načinov:

 • pacienta lahko naroči zdravnik, ki je elektronsko napotnico izdal
 • pacient se lahko naroči sam preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si/
 • če se naročate preko spletne strani https://narocanje.ezdrav.si in na napotnici nimate napisane vaše telefonske številke, nas prosim pokličite, ker v primeru, da ambulanta zaradi odsotnosti zdravnika nepričakovano odpade, vas ne moremo pravočasno o tem obvestiti.
 • pacient se lahko naroči direktno pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, kamor se želi naročiti, pri čemer lahko uporabi vse načine naročanja, ki jih le-ta omogoča (osebno, telefonsko, elektronska pošta)

Pri naročanju pacient potrebuje številko elektronske napotnice (13-mestna številka) in številko ZZZS pacienta.

Ker eNaročanje omogoča sprotno zbiranje čakalnih seznamov vseh specialistov, pacient lahko izbere specialista kjerkoli v Sloveniji.

e-Naročanje

Vaše klice sprejemamo v telefonskem centru na številki 05 33 01 006 ali 05 33 01 007, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00 ure.

Naročanje na radiološke storitve (CT, MR, RTG, mamografija, denzitometrija) je na številki 05 33 01 050 od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00 ure.

Pri telefonskem naročanju imejte pri sebi potrdilo o izdani eNapotnici.

05 33 01 006

Potrdilo o izdani eNapotnici nam lahko posredujete po elektronski pošti na naslov: , za radiološke storitve (CT, MR, RTG, mamografija, denzitometrija) pa pošljite na elektronski naslov

O datumu boste obveščeni po elektronski pošti.

e-pošta

Napotnico pošljite na naslov:

Splošna bolnišnica ˝dr. Franca Derganca ˝ Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13 a
5290 Šempeter pri Gorici
s pripisom "za naročanje"

Oziroma na naslov:

Oddelek za invalidno mladino (OIMR) Stara Gora
Liskur 23 a
5000 Nova Gorica

posredujete napotno listino za storitve, ki se opravljajo v tej dislocirani enoti, in sicer:

 • Ambulanta za fizikalno medicino
 • Nevrološka ambulanta za otroke
 • Razvojna ambulanta
 • Logopedska ambulanta

Osebno se lahko naročite na sprejemnem pultu za naročanje v pritličju glavne stavbe, in sicer od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00 ure.

Izven urnika, določenega za naročanje, lahko napotnico oddate v nabiralnik, ki se nahaja v pritličju glavne stavbe.

Osebno naročanje je možno tudi v ordinacijskem času ambulante.

Splošna bolnišnica v Šempetru:

Centralno naročanje:

 • Irena Vodopivec
 • Fani Velikonja
 • Stanislava Birsa
 • Erika Mihelj, dipl.fiziot.

Oddelek za radiologijo:

 • Nives Kovačič, sms

EEG laboratorij

 • Petra Komjanc Kompare, dipl.m.s.
 • Duška Kraševec Cigoj, dipl. del. ter.

Okulistika

 • Katarina Brodar
 • Špela Črnigoj, dipl.m.s.(odsotnost)
 • Martina Čadež (nadomeščanje)

 

Oddelek za invalidno mladino v Stari Gori:

 • Leonora Zorn, sms
 • Lilijana Remec, dipl.m.s.

 

Bolnišnica v Šempetru

Sprejemni pult za naročanje

Storitev:

 • Internistični pregledi
 • Kirurški pregledi
 • Pediatrični pregledi
 • Orl pregledi
 • Okulistični pregledi
 • Radiološke storitve (CT, MR, RTG, UZ, Mamografija, Denzitometrija)
 • Gastroskopija
 • Kolonoskopija
 • EUZ
 • Gastroenterološki pregled
 • EEG
 • Nuklearna medicina

Urnik

Od ponedeljka do petka od 08:00 do 13:00

1. nadstropje stara stavba - leva stran hodnika

Storitev:

 • Dispanzer za žene in nosečnice
 • Ginekološka specialistična ambulanta z UZ
 • Ambulanta za obolenje dojk
 • Kolposkopska ambulanta
 • Ambulanta za patološko in rizično nosečnost
 • AMFES  
 • Ambulanta za urodinamiko
 • Ambulanta za zakonsko subfertilnost

Urnik

Vsak delavnik od 07:30 do 09:30 v okviru ordinacijskega časa ambulante.

2.nadstropje stara stavba - leva stran hodnika

Storitev:

 • Fizioterapija

Urnik

Vsak delavnik v okviru ordinacijskega časa.

Stara Gora

PAVILJON 2, 1. nadstropje, pisarna administracije

Storitev:

 • Pedonevrološka ambulanta za otroke
 • Logopedija

Urnik

Vsak delavnik od ponedeljka do petka od 08:00 do 12:00.

Rezervacija termina poteka v skladu z veljavnimi predpisi:

 • Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15-455/2008)
 • Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Ul.št. 3-102/2018 z dne 12.1.2018)
 • Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu (Uradni list RS, št.98/2008, Veljavnost: od 29.10.2008)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (začne veljati 21.10.2017)

V čakalni seznam Vas uvrstimo v skladu z veljavno eNapotnico in označeno stopnjo nujnosti (4-zelo hitro, 2 – hitro, 3 – redno) na napotnici.

Če se odločite, da na načrtovano izvedbo zdravstvene storitve ne boste prišli, nas morate o tem obvestiti še pred terminom načrtovane izvedbe zdravstvene storitve. Če na storitev ne pridete vas še isti dan izbrišemo iz čakalnega seznama. Po poteku termina za storitev, se lahko opravičite, le pisno in z utemeljenim razlogom (bolezen, smrt ali nenadna hospitalizacija družinskega člana ali smrt družinskega člana).