Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Povej svojo izkušnjo

Pohvale, pripombe ali pritožbe Anketa zadovoljstva

6485246004111446_vprasalnik_zdrstoritve.jpg 
Zloženka - PDF

Veselimo se vaših pisnih in ustnih pohval. Z vso resnostjo pa sprejmemo tudi vse vaše pritožbe/pripombe.

Prav zato so v bolnišnici nameščeni nabiralniki, da imate pacienti, svojci in obiskovalci možnost izreči pohvalo ali pa izraziti mnenje, posredovati predloge ali izreči kritiko oziroma podati pritožbo/pripombo. Pohvale, pritožbe/pripombe, mnenja in predloge lahko podate:

a) pisno:

  • na naslov bolnišnice: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici,
  • po elektronski poti na naslov:
  • na obrazcu, ki ga dobite v/na službi/oddelku, v/na katerem ste hospitalizirani ali v ambulanti, v kateri ste bili obravnavani,
  • preko spletnega obrazca

b) ustno:

  • osebno v tajništvu direktorja zavoda (I. nadstropje osrednje stavbe zavoda) ali v pravni službi zavoda (levo krilo Coroninijevega dvorca) vsak delavnik med 8:00 in 14:00 uro,
  • po telefonu: tajništvo direktorja zavoda (05 330 1100) ali pravna služba zavoda (05 330 1560) vsak delavnik med 8:00 in 14:00 uro

Obveščamo vas, da vsako pritožbo/pripombo jemljemo z vso resnostjo ter obenem kot dobronamerno opozorilo, ki ga gre upoštevati pri naših nadaljnjih procesih dela z vidika zagotavljanja čim višje kakovosti našega poslovanja ter zadovoljstva pacientov kot uporabnikov naših zdravstvenih storitev. Po prejemu pritožbe/pripombe nemudoma pristopimo k njeni obravnavi z željo in ciljem raziskati vse okoliščine primera v luči prejetih pritožbenih navedb ter v nadaljevanju na tej podlagi tudi sprejeti ustrezne zaključke. Odgovor na pritožbo/pripombo bomo podali najpozneje v 14 dneh po njenem prejemu, če bomo razpolagali z osebnim imenom in naslovom pošiljatelja oziroma osebe, ki je pritožbo/pripombo podala. V zahtevnejših zadevah bomo v navedenem roku pošiljatelja oziroma osebo, ki je pritožbo/pripombo podala, obvestili o nadaljnjem ukrepanju. 

Na pisanja šikanoznega značaja oziroma anonimna pisanja v bolnišnici ne bomo odgovarjali.

Če se prejeta pritožba/pripomba in/ali drugo pisanje ne nanaša na delovno področje bolnišnice, pa ni nobenega dvoma o tem, kdo ga je dolžan sprejeti, ga bomo v bolnišnici nemudoma posredovali pristojnemu organu oziroma drugi pristojni pravni ali fizični osebi in to sporoči pošiljatelju. Če ne bomo mogli ugotoviti, kateri organ oziroma druga oseba je pristojna za reševanje prejetega pisanja, bomo zadevo zaključili in o tem obvestili pošiljatelja.