Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Strokovni izpit

Ministrstvo za zdravje je Splošno bolnišnico »dr. Franca Derganca« Nova Gorica z odločbo o določitvi zdravstvenih zavodov, pri katerih opravljajo strokovne izpite zdravstveni delavci in sodelavci pripravniki s srednjo izobrazbo, pooblastilo za izvajanje strokovnih izpitov za poklice:

 • tehnik zdravstvene nege,
 • laboratorijski tehnik,
 • farmacevtski tehnik,
 • zobotehnik,
 • bolničar-negovalec.

Postopek prijave na strokovni izpit:

 • najkasneje do 20. v mesecu za naslednji mesec se vloži izpolnjeno in podpisano prijavnico s prilogami na naslov:

  SB Nova Gorica, Kadrovska služba, Ul. padlih borcev 13 a, 5290 Šempeter pri Gorici

PRIJAVNICA

Prijavnici se priloži:

 • dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe (overjena kopija ali s strani delodajalca opremljena kopija z žigom "Kopija je enka originalu") in eventuelno odločba Ministrstva za zdravje glede opredelitve pripravništva in strokovnega izpita 
 • LIST O PRIPRAVNIŠTVU, iz katerega mora biti časovno in vsebinsko razviden potek programa pripravništva in uspešno opravljen preizkus teoretičnega in praktičnega znanja pri delodajalcu
 • potrdilo o plačilu strokovnega izpita (storitev mora biti plačana pred pristopom kandidata na izpit)

Kadrovska služba pregleda vlogo s prilogami in pozove k morebitni dopolnitvi. Kandidate, katerih vloga je popolna, pa se po e-pošti obvesti o kraju in času strokovnega izpita.

Več o programu strokovnih izpitov ter gradivo je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje: https://www.gov.si/zbirke/storitve/strokovni-izpit-za-zdravstvene-delavce-in-sodelavce/

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2023

 • Ni več terminov

Termini strokovnih izpitov za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce za leto 2024

 • Izpiti potekajo od 22. januarja dalje
 • Izpiti potekajo od 19. februarja dalje
 • Izpiti potekajo od 18. marca dalje
 • Izpiti potekajo od 22. aprila dalje
 • Izpiti potekajo od 20. maja dalje
 • Izpiti potekajo od 17. junija dalje
 • Izpiti potekajo od 17. julija dalje
 • Izpiti potekajo od 23. septembra dalje
 • Izpiti potekajo od 21. oktobra dalje
 • Izpiti potekajo od 18. novembra dalje

Splošne informacije

V času uradnih ur smo dosegljivi tudi na telefonu 05 330 15 85.

Uradne ure:

 • Ponedeljek, sreda in petek: od 8:15 do 9:30 in od 14:15 do 15:15

Izpiti potekajo enkrat na mesec, razen avgusta. Prijavo na izpit je treba oddati do 20. v mesecu za izpit v naslednjem mesecu. 

Prijavi je treba priložiti dokazilo o doseženi ravni in vrsti izobrazbe ter izpolnjene liste o pripravništvu. Ob prijavi morajo biti plačani tudi stroški strokovnega izpita.

Vsi prijavljeni kandidati na strokovni izpit vabilo prejmejo po e-mailu, in sicer 7 dni pred izpitnim rokom.

V kolikor ob prijavi stroški strokovnega izpita niso plačani ali ni predložena popolna vloga z vsemi dokazili, lahko kandidat pristopi k strokovnemu izpitu šele v naslednjem roku, če vlogo dopolni oziroma so stroški poravnani v roku za prijavo na naslednji strokovni izpit.