Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Živila in material za prehrano

01.07.2015 Zaradi lažjega izkaza referenčnega pogoja v smislu zahtevane listine, s katero oz. s katerimi ponudnik izkaže , da se v ponudbi predložena referenčna potrdila dejansko nanašajo na ponujene šifre art. naročnik objavlja tudi predlogo lastne izjave ponudnika, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki jo bo naročnik štel kot ustrezno listino kot prilogo referenčnega potrdila.

02.07.2015 Naročnik je v Ur.l. RS na Portal JN posredoval v objavo podaljšanje roka za predložitev ponudb in posledično termina za posredovanje zahtev za pojasnilo in termina javnega odpiranja, ki po novem pravilno glasijo:

- rok za predložitev ponudb: 13.07.2015 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 06.07.2015 do 16,00 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 13.07.2015 ob 13,30 uri.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 08.07.2015.

Naročnik spreminja/dopolnjuje razpisno dokumentacijo v delu zapsianega pogoja referenc na način kot sledi:

"- da je v zadnjih treh letih  pred objavo javnega naročila dobavljal artikle, ki jih prijavlja v ponudbi najmanj dvema ustanovama kot končnima kupcema v skupni vrednosti v EUR z DDV, ki je enaka ali večja ponudbeni vrednosti ponudnika ob oddaji ponudbe za to javno naročilo. Ponudnik lahko namesto dveh referenčnih potrdil, ki izkazujejo dobavo posameznega ponujenega artikla v vrednosti v EUR z DDV, ki je enaka ali večji ponudbeni vrednosti pondunika za posamezen razpisan artikel v zadnjih treh letih navedeni pogoj izkaže s kombinacijo več referenčnih ptordil (največ 5 ustanov). Ponudnik mora kot prilogo posameznega referenčnega potrdila ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi listine, s katerimi izkazuje, da se v ponudbi predložena referenčna potrdila dejansko nanašajo na ponujene šifre artiklovin izpolniti obrazec »preglednica za izkaz zapisanega vrednostnega pogoja pri referencah«."

ter objavlja čistopis razpisne dokumentacije datiran 02.07.2015.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

220- 1/2015

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 02893/2015

Šifra JN na GoInfo portalu

1223,1224,1225,1226

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

06/07/2015 16:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

13/07/2015 09:00

Javno odpiranje ponudb

13/07/2015 13:30

Priponke