Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Živila in material za prehrano

22.08.2014 Naročnik je objavil čistopis "PONUDBE" (PONUDBA-čistopis 22.08.2014) z upoštevanim popravkom izjave (str.2, točka 2) o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost na dan oddaje ponudb, ker je ob objavi razpisne dokumentacije pomotoma uporabil staro predlogo obdazca pred upoštevano spremembo ZJN-2.

18.08.2014 Naročnik je v točki 2.6.1 Povabila k oddaji ponudbe v okviru šifre JR 1144NP pomotoma zapisal tudi klasifikacijski skupini ANKR-3 in ANKR-4 zato naročnik objavlja čistopis Povabila k oddaji ponudbe  v točki 2.6.1, datiran 18.08.2014.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

220- 2/2014

Številka objave na portalu javnih naročil

NMV 3093/2014

Šifra JN na GoInfo portalu

1142NP,1144NP

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

26/08/2014 16:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

02/09/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

02/09/2014 11:30

Priponke