Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Nemedicinski potrošni material

20.01.2023 Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo in sicer je v razpisani sklop 5 dodatno uvrstil artikel 241468. Potencialne ponudnike naprošamo, da pri oddaji ponudbe upoštevajo popravljeno različico razpisne dokumentacije.

27.01.2023 Naročnik je dopolnil razpisno dokumentacijo in sicer je v sklopu 3 "Nem.pot.mat-pisarniški material" dodal obrazec:Sklop 3: Merilo za izbiro - papir za tiskalnike priključene na medicinske aparate. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbo za papir za tiskalnike priključene na medicinske aparate, morajo oddani ponudbi predložiti tudi izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec: Sklop 3: Merilo za izbiro - papir za tiskalnike priključene na medicinske aparate. Naročnik bo z vsakim ponudnikom, ki bo na podlagi obrazca oddal najugodnejšo ceno za posamezni artikel, sklenil okvirni sporazum/pogodbo.

Naročnik je uskladil zahtevane specifikacije v datoteki Specifikacija razpisanih artiklov 1522-5 z rač. sistemom. Potencialne ponudnike naprošamo, da pri oddaji ponudbe upoštevajo popravljeno različico razpisne dokumentacije.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

210-1 /2023

Številka objave na portalu javnih naročil

JN000210/2023-B01

Šifra JN na GoInfo portalu

1522-1, 1522-2, 1522-3, 1522-4, 1522-5

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

01/02/2023 12:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

17/02/2023 10:00

Javno odpiranje ponudb

17/02/2023 12:00

Priponke