Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

MP za anesteziologijo (ANL06A)

14.01.2014 Naročnik je v Ur l. na Portalu JN (št. objave JN433/2014) objavil spremembo zapisanega pogoja referenc, ki po novem glasi:

"da je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi najmanj eni zdravstveni ustanovi (kot veljavno potrdilo bo naročnik štel  potrdilo kliničnega centra, bolnišnice, zdravstvenega doma) v RS ali EU (v kvoti referenc se upoštevajo tudi referenčna potrdila naročnika) oz. da so ponujene medicinske pripomočke, ki jih ponuja v ponudbi, uporabljali v najmanj dveh zdravstvenih ustanovah (kot veljavno potrdilo bo naročnik štel potrdilo kliničnega centra, bolnišnice, zdravstvenega doma) v RS ali EU (v kvoti referenc se upoštevajo tudi referenčna potrdila naročnika)."

Referenčno potrdilo mora glasiti na vse ponujene medicinske pripomočke.

Naročnik je v ta namen objavil tudi nov obrazec REFERENČNO POTRDILO - UPORABA.

Naročnik je objavil tudi podaljšanje roka za predložitev ponudb, termina za posredovanje zahtev za pojasnilo in posledično termina javnega odpiranja, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 27.01.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 20.01.2014 do 23,59 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 27.01.2014 ob 13,00.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 13.01.2013.

08.01.2014 Naročnik je v Ur l. na Portalu JN (št. objave JN250/2014) objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb, termina za posredovanje zahtev za pojasnilo in posledično termina javnega odpiranja, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 20.01.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 13.01.2014 do 23,59 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 20.01.2014 ob 13,00.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 13.01.2013.

 

08.01.2013 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu JN prejel naslednji zahtevi za pojasnilo:

"1. Spoštovani,zanima nas ali lahko pod zaporednimi številkami 015474, 015675, 052424, 052436 in 053784 Vrečke HOT/COLD ponudimo enakovredne vrečke z minimalnim odstopanjem od dimenzije?Hvala.

2. Spoštovani,Pod zaporedno številko 014877, vas lepo prosimo za podrobnejši opis in uporabo sponke. Hvala"

ODGOVOR: "1. Da.

2.Pod artikel 014877 je razpisana sponka za pritrjevanje povojev z elastičnim pasom, pritrjenim na trdnih in togih kovinskih kavljih."

03.01.2014 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu JN (št. objave JN48/2014) objavil obvestilo o oddatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku obvestila o objavi  št. JN 14898/2013 z dne 22.11.2013, s katerim je dopustil možnost izkaza pogoja referenc tudi z referencami o dobavi ponujenega MP, ki glasi na podizvajalca, s tem da morajo biti v ponudbi izrecno navedeni MP, ki jih bo dobavljal podizvajalec. Podizvajalec mora v pondubi izkazati izpolnjevanje tudi vseh ostalih pogojev iz objavljenega postopka oddaje JN kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

200- 18/2013

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 14898/2013

Šifra JN na GoInfo portalu

1128

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

20/01/2014 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

27/01/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

27/01/2014 13:30

Priponke