Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Laboratorijski material

22.08.2014 Naročnik je objavil čistopis "PONUDBE" (PONUDBA-OP-1-čistopis 22.08.2014) z upoštevanim popravkom izjave (str.2, točka 2) o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost na dan oddaje ponudb, ker je ob objavi razpisne dokumentacije pomotoma uporabil staro predlogo obdazca pred upoštevano spremembo ZJN-2.

05.08.2014 naročnik je ugotovil, d aje v tekstu na str. 11 Navodil za izdelavo ponudbe v točki 2 poglavja 6.2 napačno zapisal leto 2012 namesto pravilno 2013 zato izdaja popravek razpisne dokumentacije Navodil za izdelavo ponudbe - čistopis 05.08.2014

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

200- 1/2014

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 07892/2014

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

27/08/2014 16:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

03/09/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

03/09/2014 13:30

Priponke