Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZi) in projektantski nadzor v okviru investicije "ureditev fekalne in meteorne kanalizacije"

04.12.2014 Naročnik je v Ur l. na Portal JN (št. objave  NMV5470/2014) objavil podaljšanje roka za predložitev ponudb, termina za posredovanje zahtev za pojasnilo in posledično termina javnega odpiranja, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 11.12.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 04.12.2014 do 16,00 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 11.12.2014 ob 13,30 uri.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 01.12.2014.

24.11.2014 Naročnik je v Ur l. na Portal JN posredoval v objavo podaljšanje roka za predložitev ponudb, termina za posredovanje zahtev za pojasnilo in posledično termina javnega odpiranja, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 08.12.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 01.12.2014 do 16,00 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 08.12.2014 ob 13,30 uri.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 01.12.2014.

 

17.11.2014 Povezave do dokumentacije iz točke 3 Povabila k oddaji ponudbe:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »ureditev fekalne in meteorne vode na območju Splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« Nova Gorica; številka 1403 RO; datum 13. marec 2014; dokumentacija dostopna na povezavi: https://www.dropbox.com/l/vrMhJFu2FqkC0L5bG1k8bs.

 - Projektna naloga št. 271-7/2014-15 z dne 05.09.2014, odobrena s strani direktorja zavoda dne 03.11.2014 (dokument preknjižen 070-8/2014-2– Ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na območju bolnišnice »dr. Franca Derganca« v Šempetru z dne 05.09.2014), dokumentacija dostopna na povezavi: https://www.dropbox.com/l/brqiOcZbJNzlgE4c3vFHUq.

- Idejna zasnova; št. načrta: 3175PG-G; projektant: Projektiva Gorica d.o.o.; datum izdelave 15.01.2014 dokumentacija dostopna na povezavi: https://www.dropbox.com/l/90KO1cwsgNva9Ldg5Fkz1s.

- Pripombe ob pregledu IDZ dokumentacije št. proj. 317PG-G z dne 15.05.2014 Izdelovalca Projektiva Gorica d.o.o., pripombe pripravil Hydrotech d.o.o. (št. 070-8/2014-1); dokumentacija dostopna na povezavi: https://www.dropbox.com/l/y6Nq6tZ7PzlCtdjV8Z0oes.

- sklep sveta zavoda št. 180-5/2014-22 z dne 17.04.2014, dokument dostopen na povezavi: https://www.dropbox.com/l/1xEPbmKk8sZRUaXhsRdNGo.

- sklep o potrditvi dokumenta, št. 273-18/2014-28 z dne 18.04.2014; dokument dostopen na povezavi: https://www.dropbox.com/l/IWU0hJzPl2L2kzHyxLYdUn.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

271- 7/2014

Številka objave na portalu javnih naročil

NMV 5046/2014

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

04/12/2014 16:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

11/12/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

11/12/2014 11:30

Priponke