Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Infuzijska črpalka (16 kos) in perfuzor (10 kos)

24.05.2013 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu javnih naročil pod št. objave Jn6288/2013 objavil  podaljšanje roka za predložitev ponudb. Posledično je v postopku naročnik spremenil tudi rok za odpiranje ponudb in rok za sprejemaje ponudnikovih vprašanj.

Glede spremembe roka za predložitev ponudb (podaljšanja) naročnik pojasnjuje, da se zahtevana starost dokumentov in veljavnost ponudbe veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 23.05.2013.

20.05.2013 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu javnih naročil posredoval objavo o podaljšanju roka za predložitev ponudb. Posledično je v postopku naročnik spremenil tudi rok za odpiranje ponudb in rok za sprejemaje ponudnikovih vprašanj.

16.05.2013 V času objave zadevnega javnega naročila obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2012 še ni bil na razpolago zato je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev obrazca z bilančnimi podatki za leto 2011. Glede na to, da je v času objave tega obvestila AJPES v bonitetne informacije vključil podatke iz letni poročili za leto 2012 in predpisal nove modelske bonitetne ocene naročnik dopušča tudi predložitev obrazca z bilančnimi podatki za leto 2012, pri čemer zahtevane bonitetne ocene (vsaj SB 5) ne spreminja.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

252- 1/2013

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 04621/2013

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

28/05/2013 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

04/06/2013 09:00

Javno odpiranje ponudb

04/06/2013 13:30

Priponke