Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Imunohistokemija

22.05.2013: "V točki 2.6.1 Navodil se zapisana skupina ANL02G - Imunohistokemija razdeli na naslednje sklope:
- Detekcijska protitelesa ANL02G01 (šifre 959952, 959950, 959949, 959951),
- Primarna protitelesa ANL02G02 (šifre 959948, 959946, 959947, 959943, 959939, 959940, 959945, 959941, 959942, 959944),
- Pufri ANL02G03 (šifre 959954, 959956, 959955).
Posledično se spremeni zapis v točki 2.5 Navodil v 2. odstavku, tako da po novem pravilno glasi: "Naročnik bo s ponudnikom, ki bo oddal najugodnejšo vrednost za razpisane artikle - reagente in kemikalije v okviru posameznega sklopa, sklenil okvirni sporazum/pogodbo. "

 

16.05.2013: V času objave zadevnega javnega naročila obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2012 še ni bil na razpolago zato je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval predložitev obrazca z bilančnimi podatki za leto 2011. Glede na to, da je v času objave tega obvestila AJPES v bonitetne informacije vključil podatke iz letni poročili za leto 2012 in predpisal nove modelske bonitetne ocene naročnik dopušča tudi predložitev obrazca z bilančnimi podatki za leto 2012, pri čemer zahtevane bonitetne ocene (vsaj SB 5) ne spreminja.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

200- 4/2013

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 05504/2013

Šifra JN na GoInfo portalu

1109

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

22/05/2013 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

29/05/2013 09:00

Javno odpiranje ponudb

29/05/2013 13:30

Priponke