Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Endoskopske kamere - 4 kos

21.11.2011 Naročnik je odpravil napako v obrazcu "270-5 POVABILO" in sicer datum za oddajo ponudb, ki pravilno glasi: 5.12.2011 do 9,00.

28.11.2011 Naročnik spreminja 2.alinejo točke 2., poglavja 6.1. Povabila k oddaji ponudbe in sicer tako, da po novem pravilno glasi:

„- da ima najmanj eno referenco o dobavi ponujenega tipa aparatov enakega komercialnega imena kot jih je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v bolnišnicah v RS ali EU oz., da ima to referenco proizvajalec opreme (v tem primeru lahko referenčno potrdilo glasi na podjetje, ki je bilo v času izvedbe posla, na katerega se nanaša referenčno potrdilo, uradni zastopnik proizvajalca opreme v RS).“

02.12.2011 Naročnik je dne 05.12.2011 ob 9,00 uri  prejel zahtevek za revizijo, v katerem vlagatelj zahteva razveljavitev oz. delno razveljavitev razpisne dokumentacije za JN« ENDOSKOPSKE KAMERE – 4 KOS«. Naročnik je, sklicujoč se na 2.odst. 17. člena ZPVPJN, izdal sklep, da se postopek oddaje JN« ENDOSKOPSKE KAMERE – 4 KOS« zadrži do odločitve do Državne revizijske komisije.  Javnega odpiranja danes ni bilo.

22.12.2011 Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje JN je dne 19.12.2011 izdala sklep 018-432/2011-4, po katerem se revizijski postopke oddaje JN male vrednosti, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 02.12.2011, ustavi.

Naročnik spreminja  točko 4.7 Povabila k oddaji ponudbe in sicer tako, da določa novo lakacijo javnega odpiranja ponudb, ki bo v glavni stavbi bolnišnice (1. nadstropje - medicinska knjižnica).

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

270- 5/2011

Številka objave na portalu javnih naročil

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

11/01/2012 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

16/01/2012 09:00

Javno odpiranje ponudb

16/01/2012 10:30

Priponke