Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Dobava vrečk za medicinske aspiratorje z brezplačno uporabo in vzdrževanjem aspiratorjev

01.09.2014 Naročnik je na podlagi izdanega sklepa o ustavitvi postopka št. 275-6/2014-46 z dne 29.08.2014 na Portalu JN v Ur. l. RS (NMV3334/2014) objavil obvestilo o ustavitvi postopka javnega naročanja po 2.odst. 80. čl. Zakona o javnem naročanju. Naročnik bo objavo javnega naročila na spletni stran arhiviral. Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila ponovil.

22.08.2014 Naročnik je objavil čistopis "PONUDBE" (PONUDBA-čistopis 22.08.2014) z upoštevanim popravkom izjave (str.2, točka 2) o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost na dan oddaje ponudb, ker je ob objavi razpisne dokumentacije pomotoma uporabil staro predlogo obdazca pred upoštevano spremembo ZJN-2.

20.08.2014 Naročnik je v Ur. l. RS na Portalu JN (št. objave NMV3163/2014) objavil spremembo razpisne dokumentacije - podaljšanje roka za predložitev ponudb, roka javnega odpiranja ponudb in roka za postavljanje zahtev za pojasnilo, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 05.09.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 29.08.2014 do 15,00 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 05.09.2014 ob 11,00 uri.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 26.08.2014.

Naročnik je na Portalu objavil tudi spremembo pri opisu vrečke in sicer:

1. Narocnik ugotavlja, da je pri art.960288 napacno zapisal prehodnost filtra 1 mikron namesto pravilno 0,1 mikron zato narocnik izdaja popravek razpisne dokumentacije tako, da prehodnost filtra pri razpisani šifri art. glasi 0,1 mikron.

2. Narocnik je pri art. 960288 zapisal zahtevo po volumnu vrecke 2000 ml. Narocnik spreminja zapisano zahtevo po volumnu tako, da po novem pravilno glasi: volumen vrecke minimalno 1500 ml do maksimalno 2000 ml.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

275- 6/2014

Številka objave na portalu javnih naročil

NMV 2946/2014

Šifra JN na GoInfo portalu

1173

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

29/08/2014 15:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

05/09/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

05/09/2014 11:00

Priponke