Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Dializni material in raztopine CAPD, PD

23.03.2022:Naročnik je v razpisni dokumentaciji - Navodila za izdelavo ponudbe in okvirni sporazum popravil dikcijo glede plačilnega roka, ki po novem pravilno glasi:

Plačilni rok: 60 dni oziroma v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja, ....

31.03.2022: Naročnik je posredoval v objavo čistopis  razpisne dokumentacije in sicer dokumenta Navodila za izdelavo ponudbe in dokumenta okvirni sporazum.

05.04.2022: Naročnik je dopolnil strokovne zahteve kot sledi:

"Naročnik je po ponovni preverbi ugotovil, da mora v okviru zadevnega postopka  urediti tudi dobavo grelnikov in tehtnic, saj dosedanji način ni več izvedljiv. Glede na navedeno  popravlja odgovor na prejeto zahtevo za pojasnilo z dne 30.03.2022 ob 13,53, ki po novem  pravilno glasi:
Naročnik pri razpisanih art. za
- sklop 1: N002621
- sklop 2: N009098, N009102, N009103, N009105, N009107, N009108 in N009109 dopolnjuje strokovne zahteve z zahtevo:  Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo grelnika in tehtnice (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Gre za okvirno 10 grelnikov in tehtnic.

Naročnik je posledično podaljšal tudi rok za oddajo ponudbe na pravilno 22.04.2022 do 10,00 ure ter datum odpiranja ponudb na pravilno 22.04.2022 ob 12,01 ure."

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

200- 3/2022

Številka objave na portalu javnih naročil

Šifra JN na GoInfo portalu

1485-1,1485-2

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

31/03/2022 12:00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

22/04/2022 10:00

Javno odpiranje ponudb

22/04/2022 12:01