Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Dializni filtri in ostalo (ANL10B)

Naročnik je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da je v Okvirnem sporazumu prišlo do napake pri zapisu 2. in 3. člena, ki po novem pravilno glasita:

"2. člen

Prodajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo medicinskih pripomočkov »opis«ki ga je prodajalec ponudil s ponudbo za obdobje od ____ do ____ v okvirni vrednosti 0,00 € z DDV ( z besedo:      ) oz. 0,00 € brez DDV (z besedo:      evrov).

 

Količine, kot jih je navedel naročnik v specifikaciji javnega naročila, so okvirne in so izražene glede na nabavljeno količino v preteklem letu in glede na predvideno dodatno porabo na osnovi vpeljave novih postopkov pri zdravljenju. Naročnik nikakor ni zavezan k nabavi določenih količin po tem okvirnem sporazumu/pogodbi. Naročnik pa se s tem okvirnim sporazumom/pogodbo zavezuje, da bo v primeru, če bo nabavljal medicinske pripomočke, ki so predmet tega okvirnega sporazuma/pogodbe, kupoval po cenah in pod pogoji dobave, kot je navedeno v tem okvirnem sporazumu/pogodbi. Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti potreb po sukcesivni dobavi medicinskih pripomočkov, ki so predmet tega sporazuma/pogodbe in da jih bo naročnik časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.

3. člen

Medicinske pripomočke bo v omenjenem obdobju potrebno dobavljati na lokacijo naročnika – bolnišnična lekarna – razloženo."

Za napako se opravičujemo.

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

200- 30/2011

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 12101/2011

Šifra JN na GoInfo portalu

0952

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

22/11/2011 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

30/11/2011 09:00

Javno odpiranje ponudb

30/11/2011 10:30