Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Dializni aparat z monitorjem (2 kos)

12.05.2014 Naročnik je posredoval v Ur. l. RS na Portal JN posredoval v objavo spremembo razpisne dokumentacije - podaljšanje roka za predložitev ponudb, roka javnega odpiranja ponudb in roka za postavljanje zahtev za pojasnilo, ki po novem pravilno glasi:

- rok za predložitev ponudb: 23.05.2014 do 9,00 ure

- rok za posredovanje zahtev za pojasnilo: 15.05.2014 do 23,59 ure

- termin javnega odpiranja ponudb: 23.05.2014 ob 13,30 uri.

Starost dokumentov in veljavnost ponudbe se lahko veže na prvotno določen rok za predložitev ponudb, to je 16.05.2014.

Naročnik je med priponkami objavil čistopis Navodil za izdelavo ponudbe in vzorec pogodbe.

 

28.04.2014 Zapis v Navodilih za izdelavo ponudbe, v poglavju 2.7.1, Ad2, točka 9:"Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje" se črta.

Zapis v 1. odst. 8. člena vzorca pogodbe se popravi tako, da pravilno glasi: "Kupec se zavezuje pogodbeni znesek  plačati v enkratnem znesku  v roku 30 dni od dneva izstavitve računa prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil po uspešno opravljeni primopredaji predmeta pogodbe in zagonu "v živo" ter podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank  na račun prodajalca št.:..... , odprt pri   .....   ."

Kategorija

Blago

Vrsta

Odprti postopek

Referenčna številka dokumenta

252- 2/2013

Številka objave na portalu javnih naročil

JN 03741/2013

Šifra JN na GoInfo portalu

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

15/05/2014 23:59

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje na JN

23/05/2014 09:00

Javno odpiranje ponudb

23/05/2014 13:30

Priponke