Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Storitve mobilne telefonije za obdobje dveh let (od 01.03.2015 do 28.02.2017)

28.1.2015 Naročnik objavlja popravljene specifikacije - opis GSM aparatov iz točke ad2.1 in ad2.2. Naročnik v zvezi s prejeto zahtevo za pojasnilo zapisane ocenjene vrednosti v povpraševanju za storitve mobilne telefonije art. pozicija 1: 3.016,00 EUR brez DDV, pojasnjuje, da gre za zapis ocenjene vrednosti razpisanih storitev za obdobje dveh let. 28.01.2015 Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudb, ki po novem pravilno glasi: 30.01.2015 do 9,00 ure. V tem roku bo naročnik tudi podal pojasnilo na prejeto zahtevo za dodatno pojasnilo objave povpraševanja. 21.01.2015 Naročnik popravlja zapis ocenjene vrednosti v povpraševanjua za storitve mobilne telerfonije art. pozicija 1 tako, da pravilno glasi 3.016,00 EUR brez DDV, skupna ocenjena vrednost iz povraševanja pravilno glasi 3.148,80  EUR brez DDV. Naročnik tudi podaja dodaten opis GSM aparatov iz točke Ad2.1 in Ad2.2 priloge povabila k oddaji ponudbe  s tehničnimi  specifikacijami. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun - preglednica št. 2 in lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, s katero zagotavlja, da izpolnjuje vse zapisane zahteve kot so opredlejene v poraševanju ter lastno izjavo s katero pod kazensko in materialno dogvoronostjo izjavja, da ima na dan oddaje ponudbe poravnane vse davke in prispevke. Sestavni del ponudbe je tudi naveden naročniški paket, na podlagi katerega ponudnik povzema cene v ponudbenem predračunu in seznam aparatov. Zaradi sprememb in dopolnitev vsebin povpršaevanja naročnik tudi podaljšuje rok za predložitev ponudb, ki po novem glasi: 28.01.2015 do 9,00 ure.

Kategorija

Storitve

Št. povpraševanja

273-138/2014

Rok za oddajo

30/01/2015 09:00

Datum objave

15/01/2015 13:37

E-pošta

Priponke