Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Začeli smo s projektom popolne prenove laboratorijske dejavnosti

19/06/2024
nosilna 3.JPG

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko v šempetrski bolnišnici bo s sodobno analitsko opremo, popolno avtomatizacijo laboratorijskega procesa in novimi prostori postal eden modernejših pri nas.

Na oddelku za laboratorijsko diagnostiko smo začeli intenzivno uvajati novo analitsko opremo. V letošnjem letu smo že posodobili pomembna strokovna področja in sicer:

1. Na področju osnovne analize urina smo uvedli novo metodo z avtomatiziranim integriranim sistemom za osnovno analizo urina, ki združuje kvalitativno analizo urinater pregled urinskega sedimenta z avtomatiziranim sistemom z  digitalno mikroskopijo s fazno kontrastnim mikroskopom.

Avtomatiziran integriran sistem za osnovno analizo urina
Avtomatiziran integriran sistem za osnovno analizo urina

 

Digitalni mikroskopski pregled urinskega sedimenta, dismorfizem eritrocitov, akantociti
Digitalni mikroskopski pregled urinskega sedimenta, dismorfizem eritrocitov, akantociti

 

Digitalni mikroskopski pregled urinskega sedimenta, dismorfizem eritrocitov, akantociti
Digitalni mikroskopski pregled urinskega sedimenta, dismorfizem eritrocitov, akantociti

2. Na področju analitike proteinov smo uvedli nova analizatorja za izvajanje kapilarne elektroforeze in imunofiksacije.

Analizator za izvajanje kapilarne elektroforeze
Analizator za izvajanje kapilarne elektroforeze
Analizator za izvajanje imunofiksacije
Analizator za izvajanje imunofiksacije

3. Na področju analitike sinovialne tekočine smo uvedli pregled na prisotnost in vrsto kristalov z uporabo polarizacijske mikroskopije.

Mikroskopski pregled s polarizacijo, kristali v sinovialni tekočini
Mikroskopski pregled s polarizacijo, kristali v sinovialni tekočini

4. Na področju hematološke diagnostike uvajamo nov analizator za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov.

Analizator za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov
Analizator za določanje hitrosti sedimentacije eritrocitov

V maju se je začela popolno prenova prostorov oddelka za laboratorijsko diagnostiko. V drugi polovici letošnjega leta in v začetku prihodnjega leta načrtujemo posodobitev glavnega in po obsegu največjega strokovnega področja - popolno avtomatizacijo celotnega laboratorijskega procesa za izvajanje biokemičnih  in imunokemičnih preiskav krvi ter drugega biološkega materiala.

Z njim bomo v največji možni meri dosegli integracijo in konsolidacijo laboratorijskih procesov, kar pomeni večjo hitrost in dostopnost izvedbe laboratorijskih preiskav, večjo delovno učinkovitost ter večjo kadrovsko izkoriščenost.

Laboratorijska dejavnost bo z najsodobnejšo analitsko opremo, novimi prostori in usposobljenim kadrom pripravljena tudi na sodelovanje z različnimi zunanjimi zavodi.

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko je po obsegu laboratorijske dejavnosti največji laboratorij v goriški regiji. Izvede približno milijon laboratorijskih preiskav letno.

Po obsegu in vrsti laboratorijskih preiskav se skuša v največji možni meri prilagoditi kliničnim potrebam ustanove ter ostalim naročnikom in samoplačnikom ter tako uporabnikom svojih storitev omogočati čim hitrejši dostop do učinkovitega zdravljenja.

Cilj oddelka za laboratorijsko diagnostiko je jasen: ohraniti stabilno laboratorijsko dejavnost svoje ustanove tudi v prihodnosti, nabor laboratorijskih preiskav pa prilagajati in povečevati v skladu s kliničnimi potrebami ustanove ter ostalih naročnikov in samoplačnikov.

Oddelek je organiziran kot enovit medicinski laboratorij s posameznimi strokovnimi področji:

  • odvzem in sprejem biološkega materiala
  • hematološke preiskave krvi
  • biokemične in  imunokemične preiskave krvi
  • osnovne preiskave iz področja hemostaze
  • osnovne preiskave  urina in ostalih telesnih tekočin (diagnostika likvorja, punktatov telesnih votlin ter semenske tekočine)
  • preiskave blata

Vse o naših storitvah najdete tukaj.

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Oddelek z laboratorijsko dejavnostjo podpira nemoteno izvajanje:

  • bolnišnične ter ambulantne dejavnosti (endokrinološke, revmatološke, nefrološke, hematološke, onkološke, urološke, ginekološke, ortopedske, kardiološke, pediatrične ter ambulantne dejavnosti ostalih specialnosti),
  •  dejavnosti urgentnega centra.

Laboratorijsko dejavnost izvaja tudi za potrebe zunanjih naročnikov in samoplačnikov. Za večino laboratorijskih preiskav zagotavlja zanesljiv laboratorijski izvid še isti dan.

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko izpolnjuje vse strokovne in tehnične pogoje, ki so določeni v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. list RS 64/2004, 1/2016).Učinkovitost in kakovost laboratorijskega dela zagotavlja z avtomatizacijo večine laboratorijskih procesov.  Za izvajanje laboratorijskih preiskav uporablja le znanstveno preizkušene analitske metode, ki so jih priznala mednarodna ali domača strokovna združenja ter razširjeni strokovni kolegiji.

Pri nadzoru kakovosti dela redno izvaja notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti. Prvo vodi in analizira sam, pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav pa je vključen v različne sheme za mednarodno zunanjo oceno kakovosti in redno pridobiva certifikate o kakovosti izvedbe laboratorijskih preiskav.

Na oddelku so zaposleni specialisti medicinske biokemije, analitiki v laboratorijski medicini, inženirji laboratorijske biokemije in laboratorijski tehniki.

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Rezultati laboratorijskih preiskav pomenijo skoraj 70-odstotni delež pri odločitvah o diagnozi in zdravljenju bolezni.

Poslanstvo oddelka za laboratorijsko diagnostiko je razvoj stroke in odgovornost za zanesljive in točne rezultate laboratorijskih preiskav, zato odgovorno skrbi za posodobitev  analitske opreme.

V prihodnosti želi izvajati točne, natančne in stabilne rezultate laboratorijskih preiskav in s tem zdravnikom omogočiti kvalitetno interpretacijo rezultatov pacientov in posledično njihovo kvalitetno  klinično obravnavo.

Pri odločitvah o obravnavi pacienta je pomembno, da je čas do laboratorijskega izvida čim krajši, kar je zdravnikom omogočeno z izvedbo čim večjega nabora laboratorijskih preiskav znotraj ustanove.

Zato želimo na oddelku za laboratorijsko diagnostiko tudi v prihodnosti  ohraniti  stabilno laboratorijsko dejavnost v sklopu javnega zdravstva.