Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Naša ambiciozna investicija - Simulacijski Zdravstveno Izobraževalni Center

17/05/2024
otvoritev novih prostorov simzica

V šempetrski bolnišnici smo odprli nove prostore modernega Simulacijskega Zdravstveno Izobraževalnega Centra (SIMZIC), ki je naša investicija v znanje. Poseben pečat sta dogodku s svojo prisotnostjo dala državni sekretar Ministrstva za zdravje Denis Kordež in v.d. generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo Jasna Humar.

''Učenje veščin na podlagi čim bolj realnih praktičnih scenarijev pomeni tudi dodano vrednost pri pripravi na najtežje in najbolj stresne situacije. Sočasno se s tem krepita tudi samozavest in kompetentnost posameznika. Pri tem je pomembno še povezovanje z drugimi izobraževalnimi institucijami na področju zdravstva, kjer se izobražuje bodoči kadrovski potencial v regiji," je povedal državni sekretar Ministrstva za zdravje Denis Kordež.

Vsebine izobraževanj v SIMZICU so zelo koristne tako za posameznika kot tudi lokalno skupnost, saj z njimi pridobivajo znanja za  pravilno ukrepanje v nujnih situacijah. Osnovno poslanstvo Simulacijsko Zdravstveno Izobraževalnega Centra je zagotoviti visokokakovostno in napredno simulacijsko izobraževanje za zdravstvene delavce znotraj bolnišnice in tudi v ostalih zdravstvenih zavodih. Nadgraditi želimo strokovno znanje udeležencev izobraževanj, izboljšati veščine in odzivanje na različne zdravstvene scenarije.

Postati hočemo ključni vir znanja in veščin iz prve pomoči tudi v laični javnosti  ter s tem prispevati k večji varnosti in boljši pripravljenosti na področju nudenja prve pomoči  v skupnosti. Simulacijski Zdravstveno Izobraževalni Center sodeluje s srednjima zdravstvenima šolama Nova Gorica in Postojna ter s Fakulteto za vede o zdravju Izola, vključen pa je tudi v Erasmus projekt izmenjave študentov.  Simzic bo vzpodbujal osveščenost o pomembnosti prve pomoči in njenega pravilnega izvajanja v širši skupnosti, s poudarkom na preventivi in pripravljenosti na nujne situacije.

Lepa zgodba se je pričela leta 2022

Začetki SIMZICA segajo v april 2022, ko se je  v prostorih 2. nadstropja stare stavbe bolnišnice pričela uresničevati večletna idejo o izobraževalni dejavnosti, kjer bi zdravstveni delavci in sodelavci nadgrajevali svoje znanje in v varnem okolju pridobivali nova znanja in izkušnje.

Vodstvo bolnišnice je projekt odločno podprlo. Leto 2022 smo zaključili z 170 udeleženci strokovnih izobraževanj in delavnic ter si zadali visokoleteči cilj, da bi v letu 2023 prišli do magične številke 1000 udeležencev. Številko smo dosegli in tudi presegli. Očitno smo  na pravi poti, saj letos, do meseca maja beležimo že več kot 800 udeležencev na 32 vsebinsko različnih strokovnih izobraževanjih in delavnicah. Kot poseben dosežek si štejemo dejstvo, da smo v lanskem letu z vsebinami izobraževanj pridobili kar 111 licenčnih točk za udeležence izobraževanj, izvajamo pa  tudi vsa izobraževanja z obveznimi vsebinami, ki jih zaposleni v zdravstveni negi potrebujemo za obnovitev oz. podaljšanje licence.

Smo najmlajša regijska bolnišnica v Sloveniji in osrednja zdravstvena ustanova goriške regije. Zavedamo se, da je zdravje naše največje bogastvo, zato smo pripravili tudi izobraževalne vsebine, ki so namenjene izobraževanju širše  javnosti. Vsebine izobraževanj so namenjene delovnim organizacijam, društvom, vzgojno varstvenim ustanovam in zavodom ali pa tudi posameznikom, ki bi želeli obnoviti ali nadgraditi znanje o ukrepih in postopkih pri življenje ogrožajočih stanjih, kako in kdaj uporabiti  AED - avtomatski zunanji defibrilator, ter kako ukrepati ob poškodbah. V prostorih Simzica babice šempetrske porodnišnice izvajajo tudi šolo za starše.

Velika dodana vrednost SIMZICA v 3. nadstropju stare stavbe šempetrske bolnišnice so novi prostori, ki omogočajo kvalitetno izvajanje izobraževanj v različnih, vsebinsko ločenih kabinetih in učilnicah in lahko potekajo sočasno.  Simulacijske učilnice so namenjene predvsem pridobivanju novih znanj z pomočjo simulacij  nujnih stanj in ukrepov , ter učenju in pridobivanju dodatnih znanj in veščin v varnem okolju, brez stresa.  Vsebine podajajo naši inštruktorji z mednarodnimi licencami iz različnih področij oskrbe nujnih stanj odraslega in otroka : ALS, EPALS, MRMI, ATCN.

Legenda:

  •  Inštruktor ALS (Advanced Life Support) - znanja in veščine, ki so potrebne pri oskrbi odraslega bolnika v srčnem zastoju, srčnem zastoju v posebnih okoliščinah ter stanjih tik pred nastankom srčnega zastoja,
  • Inštruktor EPALS (European Paediatric  Advanced Life Support) - znanja in veščine temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja novorojenčkov, dojenčkov in otrok, znanja in veščine ki so potrebne pri oskrbi kritično bolnega in poškodovanega otroka in dojenčka,
  • Inštruktor MRMI (Medical Response to Major Incidents) - ukrepanje zdravstva ob velikih nesrečah,
  • Inštruktor ATCN (Advanced Trauma Care for Nurses) - tečaj dodatnih postopkov zdravstvene nege pri obravnavi ogroženega poškodovanca.

Prijavnice in kontakti:

https://www.sbng.si/sl/bolnisnica/simzic/

Galerija