Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Bili smo aktivni igralec na sejmu zaposlitvenih priložnosti

15/05/2024
Predstavnice kadrovske službe SB Nova Gorica na zaposlitvenem sejmu.

Šempetrska bolnišnica je izkoristila celotno ponudbo vseslovenskega zaposlitvenega sejma: priložnost za mreženje, koristna predavanja in predstavitev iskalcem zaposlitve.

Predstavnice kadrovske službe Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica so aktivno sodelovale na vseslovenskem zaposlitvenem sejmu v Ljubljani, na katerem se je zbralo 250 delodajalcev, ki skupaj zaposlujejo več kot 116.000 delavcev.

Našo stojnico so poleg domačih iskalcev zaposlitve obiskali tudi tujci iz Ukrajine, Srbije, Egipta in Rusije, ki so postregli z različnimi profili izobrazbe (zdravnik, biokemik, vojak, logopedinja, pediatrinja,...). Vsak nam je zaupal svojo unikatno zgodbo o razlogih prihoda v našo državo in skušal izvedeti, kakšne so njegove možnosti zaposlitve v naši bolnišnici.

Na zaposlitvenem sejmu smo maksimalno izkoristili priložnosti za mreženje in za izmenjavo dobrih praks. Aktivno smo sodelovali tudi v razpravi na temo migracij in zaposlovanju migrantov.

Prebivalstvo pridobiti, usposobiti in zadržati

V Sloveniji se trenutno soočamo s precejšnjim pomanjkanjem kadra, ki na nekaterih področjih postaja že kritično. Strukturna neskladja na trgu dela niso prisotna samo v zdravstvu, saj se po rezultatih raziskave Napovednik zaposlovanja kar 75 odstotkov delodajalcev sooča s pomanjkanjem delavcev.

Glede na aktualne izzive so vse intenzivnejša prizadevanja predvsem v smeri poenostavitve in pospešitve postopkov zaposlovanja tujcev, ob sočasnem zagotavljanju pravne varnosti zaposlenih, ustreznih delovnih pogojev in plačila za opravljeno delo.

Ohranjanje ter razvoj človeških potencialov je eden ključnih strateških ciljev razvoja Slovenije. Njegovo uresničevanje pa je povezano s tremi ključnimi nalogami:

  • prebivalstvo pridobiti (rodnost, imigracije),
  • prebivalstvo usposobiti (izobraževanje in vzgoja),
  • prebivalstvo zadržati (zaviranje trajnega odliva v tujino).