Skoči na vsebino
Gumb išči Zapri iskalnik
+386 (0)5 330 1000

Aktivnosti v sklopu vseevropskega projekta ''Dan odprtih vrat ob Evropskem dnevu laboratorijev'' (5.november)

14/11/2023
info.jpg

V ta namen smo predstavili delovno okolje in nekatere postopke za izvedbo laboratorijski preiskav, ki pomenijo skoraj 70-odstotni delež pri odločitvah o diagnozi in zdravljenju bolezni.

Strokovna dejavnost Oddelka za laboratorijsko diagnostiko je izvajanje laboratorijskih preiskav krvi in drugega biološkega materiala za bolnišnično, ambulantno in urgentno zdravstveno obravnavo ter za potrebe zunanjih naročnikov. Na oddelku so zaposleni specialisti medicinske biokemije, analitiki v laboratorijski medicini, inženirji laboratorijske biokemije in laboratorijski tehniki. V laboratoriju izvedemo skupno približno 1.000.000 preiskav letno.

5612652307874644_a5528245916464974_20231110_112209.jpg

Uporabljamo le znanstveno preizkušene analitske metode
Pri laboratorijskemu delu izpolnjujemo strokovne in tehnične pogoje, ki so določeni v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. Laboratorij je v letu 2022 pregledala komisija Ministrstva za zdravje RS in podelila dovoljenje za delo za nadaljnje petletno obdobje.

Za izvajanje laboratorijskih preiskav uporabljamo le znanstveno preizkušene analitske metode, ki so jih priznala mednarodna ali domača strokovna združenja ter razširjeni strokovni kolegiji.

Učinkovitost in kakovost dela zagotavljamo z avtomatizacijo večine laboratorijskih procesov. Pri nadzoru kakovosti dela redno izvajamo notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti. Prvo vodimo in analiziramo sami, pri zunanjem preverjanju kakovosti rezultatov laboratorijskih preiskav pa smo vključeni v različne sheme za mednarodno zunanjo oceno kakovosti in redno pridobivamo certifikate o kakovosti izvedbe laboratorijskih preiskav.

Naš namen in cilj je v prihodnjem letu usmerjen v popolno prenovo prostorov oddelka in posodobitev analitske opreme.

5612669237022058_5529935815075012_20231110_112243.jpg

Velik in pozitiven odziv na brezplačno testiranje krvnega sladkorja in osnovno analizo urina
V tednu vseevropskega projekta ''Dan odprtih vrat ob Evropskem dnevu laboratorijev'' je potekalo tudi brezplačno testiranje krvnega sladkorja in osnovna analiza urina, kjer so naše sodelavke laboratorijsko medicino približale širši javnosti. Odziv je bil velik in pozitiven.

Laboratorijska medicina je pomemben del zdravstvene obravnave, vendar velikokrat manj prepoznan širši in tudi strokovni javnosti. Naše poslanstvo je razvoj stroke in odgovornost za zanesljive in točne rezultate laboratorijskih preiskav. Pri svojem delu nas zavezujejo visoka etična merila, ki so opredeljena v Kodeksu deontologije v laboratorijski medicini,'' je povedala vodja Oddelka za laboratorijsko diagnostiko Anja Žiberna Posegauniv.dipl.mikrobiol., spec.med.biokem.